Huisarts Quispel

Welkom op de website van huisartsenpraktijk F. Quispel.

Het doel van de praktijk is het leveren van zorgvuldige en deskundige huisartsenzorg in en van uit een goed georganiseerde praktijk, waarbij een goede werksfeer een belangrijk element vormt.
Mijn persoonlijk doel als huisarts is een werkomgeving te creëren die prettig is voor zowel medewerkers, patiënten als mijzelf. Verder streef ik naar vriendelijkheid en betrokkenheid. Daarnaast vind ik een open houding en laagdrempelig zijn erg belangrijk binnen de grenzen van duidelijke praktijkregels.

Openingstijden

Uitgelicht

Zoekt u betrouwbare medische informatie op internet? Wij raden deze site(s) aan.

Thuisarts.nl

Ziekenhuis.nl

Ikazia ziekenhuis

Maasstad ziekenhuis

Wat speelt er nu?

Vacature Doktersassistent Huisartspraktijk Quispel

Ben jij op zoek naar een leuke baan binnen onze praktijk, neem dan scontact met ons op!

 

klik hier voor deze vacature

Huisarts in opleiding

Vanaf september 2023, is binnen onze praktijk mw. Elze Albers, huisarts in opleiding.

Medewerkers

F. Quispel
Huisarts

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17.00
Woensdag 08:00-17.00
Donderdag 08:00-12:30
Vrijdag 08:00-17:00

 

 

 

   
   
   
   
   
Jannet Korpel
Praktijkondersteuner Somatiek

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17.00
   
   
   

 

 

   
   
   
   

 

Kelly van Dongen
Assistente

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag of Vrijdag  08:00-17.00
Woensdag 08:00-17.00
   
   

 

Inga Elbers
Assistente en SOH

Werkt op:

Dinsdag 08:00-17:00
   
Sandra Rijkenborgh
Assistente

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag of Vrijdag  08:00-17.00
Woensdag 08:00-17.00
Donderdag  08.00-12.30
   

 

 

Mw. E. Albers
Huisarts in opleiding

Werkt op: 

Maandag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-17.00
Donderdag 08:00-12:30
Vrijdag 08:00-17:00
Bram de Vrind
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op: 

Maandag 08.00-16.00
Woensdag 08.00-16.00
   
   
   
Anne Heupers-Tramper
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op: 

Dinsdag 09:00-14:00
Woensdag 09:00-12.00
Donderdag 09:00-14.00
   
   
Katja Szponar
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op:

Donderdag 08:00-14:00
Vrijdag 08:00-14.00
   
   
   

 

Marjolein de Haas
Diëtiste

Werkt op: 

Vrijdag  
   
   
   
   
Irma Appels Karremans
Praktijkmanager

Werkt op:

Wisselende werkdagen

Meer informatie

 • Via de website kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen.

  Ook kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente: 0186-630200, optie 3.

  Ons streven is wanneer u voor 10 uur ’s ochtends belt voor een afspraak, wij u dezelfde dag een afspraak kunnen aanbieden. Helaas hebben wij gemerkt dat het vanwege de drukte en uitgestelde zorg niet altijd meer realiseerbaar is. 

 • E-consult/vraag stellen

  U kunt op twee manieren een e-consult aanvragen:

  Wanneer u via uw email contact wenst, dan laat u ons dit telefonisch weten, daarna zullen we het emailcontact opstarten vanuit een beveiligde verbinding via Zorgmail.

  Wij doen ons best om binnen 2 werkdagen te reageren. Spoedvragen dienen altijd telefonisch gesteld te worden.

 • De praktijk is momenteel tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten, m.u.v. gezinsleden.

 • Indien u zich heeft ingeschreven bij een andere huisartsenpraktijk dan verzoeken wij u vriendelijk dit bij ons te melden.

  Zonder uw toestemming kunnen wij uw medisch dossier niet verzenden.

 • De praktijkondersteuner op somatisch gebied ( POH-S) heeft specifieke kennis op het gebied van:  diabetes mellitus , astma en hart- en vaatziekten. Daarnaast doet zij desgewenst longfunctieonderzoek en enkel-arm indexmetingen.

  Voor dokter Quispel is dat Janet Korpel, zij werkt op maandag en dinsdag,

  U wordt naar haar verwezen via de huisarts. Afspraken voor haar spreekuur maakt u via de assistente. 

 • In onze praktijk kunt u terecht voor uw rijbewijskeuring (geen groot rijbewijs). Deze keuring vindt alleen ‘s middags plaats. U dient hiervoor een afspraak te maken op het spreekuur. Daarvoor kunt u bellen met de praktijk (0186) 630200

  Wettelijk gezien mag uw eigen huisarts de keuring ook doen. Uw huisarts kiest ervoor dit niet te doen om de vertrouwensband tussen huisarts en patiënt niet te benadelen.

  Het tarief voor een enkele rijbewijskeuring is vanaf 40 euro.

  U dient het volgende mee te nemen:

  • Papieren voor de rijbewijskeuring
  • Identiteitsbewijs
  • Een actueel overzicht van uw eventuele medicatie
  • Een bril, indien brildragend. Geen lenzen
  • Urine in een potje
 • Wij bieden ook psychologische zorg via de praktijkondersteuner GGZ:

  • Bram de Vrind 

  Werkzaam op: maandag en woensdag.

  • Anne Heupers -Tramper

  Werkzaam op: dinsdag, woensdag en donderdag

  • Katja Szponar

  Werkzaam op: donderdag en vrijdag.

  De zorg van de praktijkondersteuner GGZ valt onder de huisartsgeneeskundige zorg en wordt voor u volledig vergoed. U kunt een afspraak maken via de assistente.

 • Is het leveren van zorgvuldige en deskundige huisartsenzorg in en van uit een goed georganiseerde praktijk, waarbij het creëren van  een werkomgeving  die prettig is voor zowel medewerkers, patiënten als mijzelf, met het streven  naar vriendelijkheid en betrokkenheid. Een open houding en laagdrempelig zijn, is erg belangrijk binnen de grenzen van duidelijke praktijkregels

 • Tijdens de vakantieperiodes kunt u voor dringende zaken die niet kunnen wachten totdat de dokter terug is van vakantie contact opnemen met de waarnemend huisarts. U kunt onze praktijk bellen en hoort dan met welke huisarts u contact moet opnemen. U kunt tijdens de vakantieperiodes u herhaalrecepten via de receptenlijn blijven bestellen.

   

 • Uw huisarts, doktersassistentes en praktijkondersteuners zijn er niet alleen voor recepten en consulten.

  Triage in de huisartsenpraktijk

  Wanneer u de huisartsenpraktijk belt krijgt u de assistente aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. 

  Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij moet alleen een paar dingen weten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat betekent dat er vragen worden gesteld over de klacht waarvoor u belt, maar ook waarover u zich ongerust maakt en wat uzelf denkt dat misschien de oorzaak is. Hierdoor wordt het duidelijker wat de klacht voor u betekent.

  Met behulp van triage krijgen wij een juist beeld van de situatie van u als patiënt en kunnen wij op grond daarvan goede en verantwoorde zorg geven.

  Het doel van triage is om de urgentie van uw klacht te bepalen, dat wil zeggen hoe dringend uw klacht beoordeeld moet worden door de huisarts. Daarnaast helpt triëren om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van de zorg te handhaven en de wachttijden tot een minimum te beperken, ondanks de toenemende drukte.

  De assistente verheldert de hulpvraag om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wanneer moet u als patiënt geholpen worden : direct, vandaag, morgen, later in de week?
  • Hoe kan dat het beste gebeuren: (spoed)visite, (spoed)consult, advies, onderzoek, (herhaal)recept?
  • Door wie moet de zorg worden gegeven: ambulance, huisarts, praktijkondersteuner, assistente?

  Er zijn vervolgens verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u zelf een advies
  • Zij gaat overleggen met de huisarts en vraagt u later op de dag terug te bellen voor het antwoord
  • Zij vraagt de huisarts of praktijkondersteuner u terug te bellen
  • Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente
  • Zij maakt in overleg met de huisarts een afspraak voor een (spoed)visite
  • Zij belt in overleg met de huisarts de ambulance
  • Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen.
  • Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht correct kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. De doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten. Daarnaast hebben zij evenals de huisarts geheimhoudingsplicht. Uiteraard wordt triage altijd in samenspraak met de huisarts toegepast.

  De assistente kan bloeddrukmetingen verrichten, bloedsuikerwaardes meten, CRP meten, uitstrijkjes doen, hechtingen verwijderen, wratten aanstippen met stikstof, wonden verzorgen en oren uitspuiten. Op aangeven van de huisarts doet zij ook ECG’s maken.

  De huisarts  verricht  chirurgische ingrepen zoals: moedervlekken of andere huidafwijkingen verwijderen of teennagelingrepen, plaatsingen van spiraal of anticonceptiestaafje en injecties bij bijv. slijmbeursontsteking of tenniselleboog.

  Uw huisarts verricht ook telecardiologie, teledermatoscopie en teledermatologie: dit zijn digitale methoden om nauwgezet overleg te plegen met cardioloog of dermatoloog zonder dat u verwezen wordt naar het ziekenhuis.

   

 • Via onderstaande link kunt u onze praktijkfolder downloaden.

  PraktijkfolderQuispel

 • Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk F. Quispel is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk F. Quispel hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk F. Quispel Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk F. Quispel is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk F. Quispel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk F. Quispel wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

   

 • Let op:

  Indien u een aanvullend onderzoek heeft laten verrichten, (zoals bloedprikken, een echo of een röntgenfoto) dient u altijd zelf uiterlijk een week na het verrichte onderzoek contact met de praktijk op te nemen voor het vernemen van de uitslag. U mag er niet vanuit gaan dat geen bericht goed bericht is.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net