Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

Herhaalrecepten kunt u telefonisch 24 uur per dag inspreken op onze receptenlijn, welke te vinden is onder keuze 2 in het keuzemenu welke u te horen krijgt wanneer u ons praktijknummer belt.
Ook kunt u uw medicatie gemakkelijk digitaal bestellen via MijnGezondheid.net of de MedGemak app.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

Voor niet medische vragen kunt u contact met ons opnemen via huisartsensnoodijkenkokje@gmail.com

Heeft u een medische vraag, gebruikt u hiervoor dan MijnGezondheid.net of de MedGemak app.

Wanneer u een medische vraag via email wenst te stellen, laat ons dit dan weten via de assistentes. Daarna zullen we het emailcontact opstarten vanuit een beveiligde verbinding via Zorgmail.

Wij doen ons best om binnen 2 werkdagen te reageren. Spoedvragen dienen altijd telefonisch gesteld te worden.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Huisartsenpraktijk Snoodijk en Kokje

Welkom bij Huisartsenpraktijk Snoodijk en Kokje!

De praktijk is 5 dagen per week geopend van 08.00-17.00 uur. Op woensdagmiddag vanaf 12.30 uur is de assistente i.v.m. andere werkzaamheden enkel bereikbaar in geval van spoed. Heeft u een afspraak met de dokter op woensdagmiddag, neemt u plaats in de wachtkamer en u wordt vanzelf opgehaald.

U hoeft geen keuze te maken tussen dokter Snoodijk of dokter Kokje, zij zijn beide praktijkhouder.
Werkdagen dokter Snoodijk: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
Werkdagen dokter Kokje: maandag/woensdag/donderdag

 

Praktische gegevens:

Telefoon: 0186-629060
Email voor niet-medische vragen: huisartsensnoodijkenkokje@gmail.com
Medische vragen: neem contact op met de assistente, er kan dan een beveiligde email verbinding gestart worden via zorgmail

Inschrijving:
De praktijk is niet geopend voor inschrijving van nieuwe patiënten. Wij hebben hier ook geen wachtlijst voor.


NIEUWS:

Vanwege zwangerschapsverlof is dokter Kokje momenteel niet aanwezig in de praktijk. Haar taken zullen worden waargenomen door dokter Elmont en dokter Kroone, welke inmiddels beiden reeds langere tijd werkzaam zijn in onze praktijk.

Per 01-05-2024 zal Ellen Bosch niet langer werkzaam zijn voor onze praktijk. We danken haar voor haar jarenlange inzet en wensen haar alle goeds!

 

* Per 1 oktober 2023 hanteren wij een no-show tarief:

Invoering no-show tarief:
Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Met ingang van 1 oktober 2023 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief invoeren.
Wij zullen u bij de eerste keer een waarschuwingsbrief sturen. Als het daarna nog een keer voorkomt dat u niet verschijnt zonder of bij te late afmelding, krijgt u van ons een “boetebrief”.

Waarom een no-show tarief?
Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, praktijkondersteuner of assistente ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan indien mogelijk uiterlijk 1 werkdag van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 0186-629060 of per mail via huisartsensnoodijkenkokje@gmail.com. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via de website. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.

De hoogte van het no-show tarief
Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het no-show tarief zijn 15 euro voor een enkel consult van 10 minuten en 30 euro voor een dubbel consult van 20 minuten of langer. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder.

Let op: u dient de factuur binnen 30 dagen ZELF te voldoen aan de praktijk. Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is een arts te kunnen raadplegen, zal het volledige bedrag aan Artsen Zonder Grenzen worden gedoneerd. Uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.

Openingstijden

Meer informatie

 • U kunt bellen naar de praktijk (0186-629060) voor het maken van een afspraak. Heeft u meer tijd nodig, of meerdere klachten? Geef dit dan aan bij de assistente zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
  U kunt ook 24 uur per dag online een afspraak maken met de arts via mijngezondheid.net. De afspraak die u maakt, staat dan direct in onze agenda.

  Online afspraak plannen

  Telefonisch spreekuur:
  Voor kort overleg met de huisarts kunt u gebruik maken van het terugbel spreekuur. U belt ’s morgens met de praktijk en vraagt of de huisarts u terug wilt bellen. U wordt na het spreekuur teruggebeld, geef daarom eventueel uw mobiele nummer door.

 • Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die fysiek niet naar het gewone spreekuur kunnen komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

  Een huisbezoek moet u van te voren aanvragen bij de assistente. Zij maakt een afspraak voor u in de agenda van de huisarts. Voor het aanvragen van huisbezoeken gelden geen vaste tijden. U maakt het ons wel gemakkelijk door dit in de ochtend te doen.

  Liever in de praktijk: als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

 • Heeft u een medische vraag, gebruikt u hiervoor dan MijnGezondheid.net of de MedGemak app.

  Wanneer u een medische vraag via email wenst te stellen, laat ons dit dan weten via de assistentes. Daarna zullen we het emailcontact opstarten vanuit een beveiligde verbinding via Zorgmail.

  Wij doen ons best om binnen 2 werkdagen te reageren. Spoedvragen dienen altijd telefonisch gesteld te worden.

 • Voor dringende zaken ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u een beroep doen op de Huisartsenpost ‘t Hellegat, Kerkstraat 26 in Klaaswaal

  De Huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Twijfelt u daarover dan kunt ook eerst kijken op http://www.thuisarts.nl

  U bereikt de Huisartsenpost via (0186) 576660

 • Herhaalrecepten kunt u telefonisch 24 uur per dag inspreken op onze receptenlijn, welke te vinden is onder keuze 2 in het keuzemenu welke u te horen krijgt wanneer u ons praktijknummer belt.
  Ook kunt u uw medicatie gemakkelijk digitaal bestellen via MijnGezondheid.net of de MedGemak app.

 • De praktijk is maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00-17.00.

  Op woensdagmiddag van 12.30 uur is de assistente enkel in geval van spoed bereikbaar i.v.m. andere werkzaamheden. Heeft u een afspraak met de huisarts op woensdagmiddag kunt u gewoon plaatsnemen in de wachtkamer.

 • De praktijk is niet geopend voor nieuwe inschrijvingen. Er is ook geen wachtlijst hiervoor.

 • In de praktijk worden rijbewijs keuringen verricht. Voor het maken van een afspraak hiervoor kunt u bellen naar 0186-629060. Het tarief voor een rijbewijskeuring is 40 euro voor het standaard 75+ formulier, voor extra in te vullen formulieren rekenen wij 10 euro extra per formulier. Wij keuren alleen voor rijbewijs A en/of B (E). U dient de volgende zaken mee te nemen naar uw afspraak: urine, keuringsformulier, overzicht huidige medicatie, eventuele bril of lenzen.

 • Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 – 0229191.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de Folder-klacht-huisartsenzorg en op http://www.skge.nl.

  U kunt het formulier online invullen. De desbetreffende persoon zal, indien gewenst, contact met u opnemen.

 • In Huisartsenpraktijk Snoodijk en Kokje, gevestigd aan de Debussyring 102 te 3261 JT Oud-Beijerland en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89295544, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Huisartsenpraktijk Snoodijk en Kokje acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.

  Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 28 oktober 2021.

  Gebruik van persoonsgegevens
  Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

  Het betreft de volgende gegevens:

  NAW-gegevens
  Geboortedatum
  BSN-nummer
  DigiD
  E-mailadres
  Telefoonnummer
  Polisnummer
  Medische gegevens
  Inloggegevens
  IP-adres
  Doeleinden van verwerking
  De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

  het verlenen van toegang tot de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
  het gebruikmaken van de diensten die wij op de website aanbieden, zoals het maken van een (e-)afspraak met uw zorgverlener of het opvragen van uw gegevens bij uw huidige apotheek, zodat wij u op veilige wijze medicatie kunnen verstrekken;
  uw aanmelding voor en het gebruik van het web portaal van MijnGezondheid.net;
  de behandeling van bestellingen van herhaal medicatie via het web portaal van MijnGezondheid.net, het informeren over het verloop ervan en het leveren van de bestelde producten;
  het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via, bijvoorbeeld, de website en het daarop aangeboden formulier of via een e-consult op het web portaal van MijnGezondheid.net;
  het behandelen van klachten die zijn ingediend via onze klachtenprocedure en het informeren over het verloop ervan;
  het sturen van uitnodigingen ten behoeve van de jaarlijkse griepvaccinaties;
  het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het aanbieden van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

  Verstrekking aan derden
  Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

  Beveiliging
  Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Google Analytics en Piwik Web Analytics cookies
  Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Zo kunnen wij onze diensten hierop afstemmen en rapporten opstellen over de websiteactiviteit. Voor het verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van Google Analytics. Daarnaast maken wij tevens gebruik van Piwik Web Analytics, een systeem dat zich richt op het waarborgen van uw privacy bij het verzamelen van gegevens.

  Voor de voorgaande onderzoekdoeleinden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar onze eigen beveiligde servers. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

  Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Piwik gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Piwik niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

  Recht op inzage, correctie en verwijdering
  Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen aan huisartspraktijksnoodijk@gmail.com. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

  Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Minderjarigen
  Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website en de diensten die hierop worden aangeboden.

  Websites van derden
  Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

  Dit privacybeleid is enkel van toepassing op onze diensten. U dient zich ervan bewust te zijn dat Huisartsenpraktijk Snoodijk en Kokje en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen waarnaar verwezen kan worden via onze site. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
  Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Contactgegevens
  Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar huisartsensnoodijkenkokje@gmail.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0186-629060. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur, uitgezonderd woensdagmiddag vanaf 12.30 uur.

 • Missie (waar we voor staan)
  De zorg verandert continue met de nieuwste innovaties. Huisartsenzorg is hierin een basisbehoefte. De praktijk vervult binnen het zorgaanbod in de regio een spilfunctie door alle gezondheidsvragen van haar patiënten in de 1e-lijn op te vangen. We leveren lokale zorg, in de directe leefomgeving van onze patiënten. We staan voor persoonlijke zorg in alle levensfasen. De praktijk is goed bereikbaar, waar gewenst door de patiënten ook digitaal.

  Visie (waar we voor gaan)
  De praktijk levert verantwoorde zorg op het hoogste niveau dat haalbaar is. We willen goede zorg bieden volgens de huidige inzichten en dit verwoorden naar dagelijkse huisartsenzorg. De praktijk fungeert als het eerste aanspreekpunt voor primaire gezondheidsvragen binnen kantoortijden. We zijn een lerende organisatie, staan open voor feedback en stellen ons toetsbaar op. De organisatie is professioneel en vriendelijk. Middels een moderne website en mogelijkheden voor digitale communicatie gaan we mee in de modernisering van de zorg zonder dat het we persoonlijke contact met onze patiënten verliezen. Samen met onze patiënten investeren we in een duurzame behandelrelatie. Bereikbaarheid van de praktijk is een belangrijk speerpunt. We luisteren naar onze patiënten en denken met hen mee. De praktijk streeft naar continuïteit van zorg in alle levensfases. Palliatieve zorg zien we als een belangrijk onderdeel waarbij we onze patiënten zoveel mogelijk zelf begeleiden.

 • Indien u een aanvullend onderzoek heeft laten verrichten (bloedprikken/ echo/röntgenfoto) dient u altijd zelf uiterlijk een week na het verrichte onderzoek contact met de praktijk op te nemen voor het vernemen van de uitslag. U mag er niet vanuit gaan dat geen bericht goed bericht is.

 • Uitschrijfformulier Snoodijk en Kokje

  Hierboven treft u het benodigde formulier als u zich bij de praktijk uit wilt schrijven.

Medewerkers

M.D. Snoodijk
Huisarts

Er is voor mij niets mooiers dan de veelzijdigheid in mijn werk als huisarts. Elke dag is anders, van zorg tot de allerkleinsten tot in de laatste fase van het leven. Dagelijkse zorg, afgewisseld met kleine chirurgische ingrepen of spoedeisende zorg op de huisartsenpost. Ik ben geïnteresseerd in de mens achter de patiënt die voor mij zit.
Nadat ik in 2015 de opleiding geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heb afgerond, heb ik eerst met veel plezier een periode als zaalarts in het ziekenhuis gewerkt op de cardiologie en intensive care. Daarop volgend was ik een half jaar werkzaam in de psychiatrie als arts bij de acute dienst. Mijn opleiding tot huisarts heb ik eveneens aan de Erasmus Universiteit gevolgd.
Het laatste deel van mijn opleiding tot huisarts vond plaats in Oud-Beijerland. Het werken in de Hoeksche Waard bevalt mij enorm goed. Na een korte periode als waarnemend huisarts te hebben gewerkt, ben ik sinds 1 januari 2022 praktijkhouder in het Metrum Medisch Centrum. Sinds 1 juli 2023 is deze praktijk uitgebreid en werk ik met veel plezier samen met Paula Kokje in onze eigen praktijk.
Ik kijk er naar uit om kennis te maken!
Met vriendelijke groet,
Dominique Snoodijk

P.J. Kokje
Huisarts

Het is elke dag een plezier om als huisarts aan het werk te mogen. Ik kan me geen vak bedenken dat interessanter is of meer diversiteit met zich meebrengt. Het meest bijzondere aan dit beroep vind ik dat je heel dicht bij de patiënt (en familie) komt in allerlei verschillende levensfases, van baby tot hoogbejaard en alles daartussenin. De veelzijdigheid is ook goed terug te zien in onze dagindeling;
van spreekuur tot chirurgische verrichtingen, (spoed)visites en zorg rondom het levenseinde. Ik vind het belangrijk de mens achter de patiënt beter te leren kennen en probeer hier tijd en ruimte voor te maken. In 2017 heb ik de opleiding Geneeskunde voltooid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hierna
ben ik werkzaam geweest als arts-assistent in het ziekenhuis op de afdeling Spoedeisende Hulp, Interne Geneeskunde, Maag- Darm- en Leverziekten en Longgeneeskunde. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in de Bedrijfsgeneeskunde. Deze werkervaring komt nu goed van pas tijdens het werk als huisarts. De opleiding tot huisarts heb ik eveneens aan de Erasmus Universiteit gevolgd. Het laatste
gedeelte van mijn opleiding vond plaats in Oud-Beijerland, het dorp waar ik ook opgegroeid ben en nu aan de slag mag als huisarts. Samen met mijn man en onze zoon ben ik woonachtig elders in de Hoeksche Waard. Ik kijk ernaar uit kennis te maken!

Diana Visser
Verpleegkundig specialist i.o.
Margriet Heistek
POH-somatiek
Renske Dekker-Nijens
Doktersassistente
Rineke van Braak
Doktersassistente
Sharon Stolk
Doktersassistente
Irma Appels
Praktijkmanager

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Moet ik naar de dokter

https://www.moetiknaardedokter.nl/