« terug naar vorige pagina

Certificering huisartspraktijken

De huisartspraktijken in het Metrum Medisch Centrum zijn DEKRA gecertificeerd volgens de NEN-EN 15224:2017. Dit houdt in dat iedere praktijk is getoetst en  voldoet aan de normen die gelden binnen NEN-EN 15224:2017. In de basis moeten patiënten en cliënten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. Maar het begrip cliënt- en patiëntveiligheid wordt steeds breder. Met strengere wetgeving en bijvoorbeeld, de komst van het Elektronisch Patiëntendossier blijft cliënt- en patiëntveiligheid prioriteit nummer één. Met de NEN-EN 15224:2017 wordt de praktijk getoetst tegen verschillende normen en gecontroleerd of de processen adequaat zijn ingericht. Het kwaliteitsniveau van de praktijk wordt hiermee geborgd op de volgende pijlers:

Gezonde praktijkvoering – streven naar continuïteit van de praktijk (of overdracht van de praktijk). Belangrijk hiervoor is dat de praktijk voldoet aan wet- en regelgeving, financieel gezond is en dat de processen efficiënt en effectief georganiseerd zijn. Dit zijn ook belangrijke voorwaarden om goede zorg te verlenen aan de patiënten van de praktijk en om voor een goede werkomgeving voor de medewerkers van de praktijk.

Gezond personeelsbeleid – streven naar voldoende medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden om de taken uit te voeren. De medewerkers zijn tevreden, gemotiveerd en werken onderling goed samen in een veilige werkomgeving. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde praktijkvoering en het leveren van optimale patiëntenzorg.

Optimale patiëntenzorg – De patiënten zijn tevreden over de praktijk. De zorg is voor zover wenselijk en mogelijk afgestemd op hun wensen en verwachtingen.  De patiënten zijn betrokken bij hun behandeling (patiënten participatie} en de zorg die geleverd wordt voldoet aan actuele standaarden en inzichten.

 

Onze praktijken zijn DEKRA geaccrediteerd, zie hiervoor het behaald certificaat  .NEN 15224_2252008_NL_2023 Certificaat