Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn.

Bel (0186) 619173, optie 3

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of top melden

Heeft u een tip of een klacht voor ons, laat het ons dan weten. Zo kunnen wij onze zorgverlening blijven verbeteren.

 • Gegevens indiener

Huisartsenpraktijk Klokkenburg

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Klokkenburg.

Openingstijden

Uitgelicht

Zoekt u betrouwbare medische informatie op internet? Wij raden deze site(s) aan.

 

Wat speelt er nu?

21 december 2017

MijnGezondheid.net biedt de mogelijkheid om via internet uw gezondheidszaken met uw huisarts gemakkelijk en snel te regelen.Via het portaal MijnGezondheid.net kunt u thuis uw herhaalmedicatie bestellen, een afspraak maken met uw huisarts, een e-consult aanvragen of een deel van uw dossier inzien.

Lees meer

12 september 2017

Eind 2017 hoopt huisartsenpraktijk Klokkenburg zich te gaan accrediteren volgens de NHG-praktijkaccreditering. NHG-Praktijkaccreditering is dé methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen.

Lees meer

Medewerkers

Dhr. J.C. Klokkenburg
Huisarts

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-13:00
Woensdag 08:00-12:30
Vrijdag 08:00-17:00

 

Mw. R.A. in 't Groen-Baerveldt
Huisarts

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Donderdag 08:00-17:00

 

Mw. E. Willemstein
Praktijkondersteuner chronische zorg

Werkt op:

Dinsdag 09:00-17:00
Woensdag 09:00-13:00
Donderdag 09:00-17:00
MW. P. Ratsma - van Laar
Assistente

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:30-12:00
Woensdag 08:30-12:00
Vrijdag 08:00-17:00

 

Mw. A. van Eijk
Assistente

Werkt op :

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-12:30
Donderdag 08:00-17:00

 

Mw. L. de Bruin
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op :

Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-17:00
Mw. T. Kooistra
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op:

Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-12:00
Dhr. J. Huijsman
Praktijkondersteuner GGZ/ Verslavingscoach GGZ

Werkt op :

Vrijdag 08:00-17:00

Meer informatie

 • E-consult/vraag stellen

  U kunt op twee manieren een e-consult aanvragen.

  Via https://www.mijngezondheid.net. Hiervoor dient u zich aan te melden. Of via klokkenburg@metrum.info

  Wij doen ons best om binnen 2 werkdagen te reageren. Spoedvragen dienen altijd telefonisch gesteld te worden.

 • Als praktijk bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonlijke risico op hart- en vaatziekten in kaart te brengen. Het risico dat u loopt is van vele factoren afhankelijk. Door tijdig een verhoogd risico op te sporen, kan eventuele schade op latere leeftijd voorkomen worden. Als praktijk proberen we vanaf 2016 iedereen op zijn 45e levensjaar eenmalig hiervoor uit te nodigen. Mocht u de 45 jaar al gepasseerd zijn, of wilt u uw risico eerder in kaart hebben gebracht, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de assistente.

  Ook kunt u op https://www.testuwrisico.nl uw gezondheidsrisico testen op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Heeft u naar aanleiding van de uitslag nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de assistente.

 • Met ingang van 1 juni 2017 kunt u bij dokter Klokkenburg terecht voor duikkeuringen.

  De kosten hiervoor bedragen 30 euro.

  U kunt een afspraak inplannen via de assistente op telefoonnummer 0186 619173, toetst u daarna een 3.

 • Op dit moment hebben wij geen ruimte voor nieuwe patiënten. We maken hierop de uitzondering als het gaat om een inschrijving van een partner of minderjarig kind van een al ingeschreven patiënt. Neem in deze gevallen contact op met de assistente.

 • Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

  Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 – 0229191.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de Folder-klacht-huisartsenzorg en op http://www.skge.nl.

 • U kunt bij ons terecht voor reizigersadviezen, het verzorgen van de reismedicatie en het toedienen van de nodige vaccinaties. U dient hiervoor het reisanamnese formulier in te vullen, dat via een link op deze pagina is te downloaden. Dit formulier kunt u mailen naar huisartsklokkenburg@gmail.com. De praktijkassistente zal uw aanvraag verwerken. Onduidelijke zaken zal zij bespreken met de huisarts.

  We willen u erop attenderen het formulier zo vroeg mogelijk bij ons in te leveren. Zodoende is er voor ons voldoende tijd om alle juiste informatie voor u te verzamelen. Ook moeten bepaalde injecties ruim van tevoren besteld worden en van tevoren worden toegediend.

  De rekening voor dit specifieke consult is 27,63 euro en dient contant bij ons te worden betaald. U kunt de rekening van ons meekrijgen.Bij sommige verzekeraars wordt dit consult vergoed. U kunt dit navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Reisformulier

 • De praktijkverpleegkundige heeft specifieke kennis op het gebied van diabetes mellitus, astma/COPD, cardiovasculair risico management en ouderenzorg.

  U kunt eveneens bij haar terecht voor begeleiding in het stoppen-met-roken.

  Voor dokter Klokkenburg is dat Eveline Willemstein. Eveline werkt op dinsdag, woendag en donderdag.

  U wordt naar haar verwezen via de huisarts. Afspraken voor haar spreekuur maakt u via de assistente.

  Zij legt ook huisbezoeken af.

 • In onze praktijk kunt u terecht voor uw rijbewijskeuring (geen groot rijbewijs). Deze keuring vindt alleen ‘s middags plaats. U dient hiervoor een afspraak te maken op het spreekuur. Daarvoor kunt u bellen met de praktijk (0186) 619173.

  Wettelijk gezien mag uw eigen huisarts de keuring ook doen. Uw huisarts kiest ervoor dit niet te doen om de vertrouwensband tussen huisarts en patiënt niet te benadelen.

  Het tarief voor de rijbewijskeuring is 38 euro.

  U dient het volgende mee te nemen:

  • Papieren voor de rijbewijskeuring
  • Identiteitsbewijs
  • Een actueel overzicht van uw eventuele medicatie
  • Een bril, indien brildragend. Geen lenzen
  • Urine in een potje
 • Wij bieden ook psychologische zorg via de praktijkondersteuner GGZ:

  • Linda de Bruijn (ook voor kinderen)

  Werkzaam op: maandag en woensdag.

  • Talitha Kooistra

  Werkzaam op: donderdag en vrijdagochtend.
  De zorg van de praktijkondersteuner GGZ valt onder de huisartsgeneeskundige zorg en wordt voor u volledig vergoed. U kunt een afspraak maken via de assistente.

 • Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

  Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 – 0229191.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de Folder-klacht-huisartsenzorg en op http://www.skge.nl.

 • Goed voor elkaar

  Goed in de zin van hoogwaardige, professionele huisartsenzorg zoveel mogelijk conform de NHG-standaarden en laatste wetenschappelijke inzichten. Goed in de zin van werken vanuit betrokkenheid en bewogenheid en oog hebbend voor elkaar.
  Voor elkaar, dat wil zeggen als team en als patiënten. Een goede sfeer binnen ons team is voor ons een essentiële voorwaarde voor het leveren van goede huisartsenzorg aan onze patiënten.

 • In 2018 is huisartsenpraktijk Klokkenburg tijdens onderstaande periodes gesloten:

  Week 9: maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart

  Donderdag 10 en vrijdag 11 mei

  Week 20: maandag 14 mei tot en met vrijdag 18 mei

  Week 29 – 31: maandag 16 juli tot en met vrijdag 3 augustus

  Week 1: maandag 31 december tot en met vrijdag 4 januari 2019

  Tijdens de vakantieperiodes kunt u voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten totdat de dokter terug is van vakantie contact opnemen met de waarnemend huisarts. U kunt onze praktijk bellen en hoort dan met welke huisarts u contact moet opnemen. U kunt tijdens de vakantieperiodes u herhaalrecepten via de receptenlijn blijven bestellen.

 • Op werkdagen is onze praktijk tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer:

  (0186) 619173

  Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur bellen.
  Voor het opvragen van uitslagen kunt u tussen 11.00 en 12.00 uur bellen.

  We pauzeren van 10.00-10.30 uur en van 12.30-13.30 uur.

  Tijdens de middag is de praktijk beperkt telefonisch bereikbaar. Wegens andere werkzaamheden is de assistente niet altijd in staat om de telefoon op te nemen. Voor spoedgevallen is de praktijk tijdens werkdagen wel altijd telefonisch bereikbaar.

  Voor herhaalrecepten kunt u telefonisch 24 uur per dag en in het weekend de receptenlijn inspreken op de praktijklijn (0186) 619173). U krijgt een keuze menu te horen. Keuze 2 is voor het inspreken van uw recept. Houd uw gegevens (naam, geboortedatum, telefoonnummer en naam van de medicatie) bij de hand.

  U spreekt uw gegevens en de gewenste medicamenten in. Recepten die zijn aangevraagd op werkdagen voor 11.00 uur liggen de volgende werkdag na 15.00 uur klaar in uw apotheek.

 • Via onderstaande link kunt u onze praktijkfolder downloaden.

  Praktijkfolder klokkenburg

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent