Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn.

Bel (0186) 619173, optie 2

Ook kunt u online herhaalmedicatie bestellen via de onderstaande link.

https://home.mijngezondheid.net

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Heeft u een tip of een klacht voor ons, laat het ons dan weten. Zo kunnen wij onze zorgverlening blijven verbeteren.

 • Gegevens indiener

Belangrijke informatie

De praktijk van dokter Klokkenburg is i.v.m. vakantie gesloten vanaf  28 oktober t/m 1 november.

Voor spoedeisende/dringende zaken kunt u terecht

bij de waarnemer middels letterverdeling van uw achternaam:

A t/m H: dr. Quispel (balie 2) tel: 630200

I t/m Q: dr. Van Nieuwaal (balie 1) tel: 617999

R t/m Z: dr. Van Eijk(balie 2) tel: 629060

De praktijk is maandag 4 november weer geopend vanaf 08.00 uur.

Huisartsenpraktijk Klokkenburg

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Klokkenburg.

Om u aan te melden voor MijnGezondheid.net klinkt u op onderstaande link.  

Aanmelden MijnGezondheid.net

Openingstijden

Meer informatie

 • E-consult/vraag stellen

  U kunt op twee manieren een e-consult aanvragen.

  Via https://www.mijngezondheid.net. Hiervoor dient u zich aan te melden.
  Wanneer uw via uw email contact wenst, dan laat u ons dit weten via klokkenburg@metrum.info. Daarna zullen we het emailcontact opstarten
  vanuit een beveiligde verbinding.

  Wij doen ons best om binnen 2 werkdagen te reageren. Spoedvragen dienen altijd telefonisch gesteld te worden.

 • Als praktijk bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonlijke risico op hart- en vaatziekten in kaart te brengen. Het risico dat u loopt is van vele factoren afhankelijk. Door tijdig een verhoogd risico op te sporen, kan eventuele schade op latere leeftijd voorkomen worden. Als praktijk proberen we vanaf 2016 iedereen op zijn 45e levensjaar eenmalig hiervoor uit te nodigen. Mocht u de 45 jaar al gepasseerd zijn, of wilt u uw risico eerder in kaart hebben gebracht, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de assistente.

  Ook kunt u op https://www.testuwrisico.nl uw gezondheidsrisico testen op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Heeft u naar aanleiding van de uitslag nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de assistente.

 • De praktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

 • Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

  Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 – 0229191.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de Folder-klacht-huisartsenzorg en op http://www.skge.nl.

 • U kunt bij ons terecht voor reizigersadviezen, het verzorgen van de reismedicatie en het toedienen van de nodige vaccinaties. Dit bieden wij aan als extra service voor onze patiënten. U dient hiervoor het reisanamnese formulier in te vullen, dat via een link op deze pagina is te downloaden.  De praktijkassistente zal uw aanvraag verwerken. Onduidelijke zaken zal zij bespreken met de huisarts.

  We willen u erop attenderen het formulier zo vroeg mogelijk bij ons in te leveren. Zodoende is er voor ons voldoende tijd om alle juiste informatie voor u te verzamelen. Ook moeten bepaalde injecties ruim van tevoren besteld worden en van tevoren worden toegediend.

  De rekening voor dit specifieke consult is 29,41 euro en dient vooraf contant bij ons te worden betaald. U kunt de rekening van ons meekrijgen. Bij sommige verzekeraars wordt dit consult vergoed. U kunt dit navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Voor CZ en Zilveren Kruis verzekerden kunnen wij het consult rechtstreeks declareren aan uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u dit bedrag deels of geheel vergoed.

  Reisformulier

 • De praktijkverpleegkundige heeft specifieke kennis op het gebied van diabetes mellitus, astma/COPD, cardiovasculair risico management en ouderenzorg.

  U kunt eveneens bij haar terecht voor begeleiding in het stoppen-met-roken.

  Voor dokter Klokkenburg is dat Eveline Willemstein. Eveline werkt op dinsdag, woendag en donderdag.

  U wordt naar haar verwezen via de huisarts. Afspraken voor haar spreekuur maakt u via de assistente.

  Zij legt ook huisbezoeken af.

 • In onze praktijk kunt u terecht voor uw rijbewijskeuring (geen groot rijbewijs). Deze keuring vindt alleen ‘s middags plaats. U dient hiervoor een afspraak te maken op het spreekuur. Daarvoor kunt u bellen met de praktijk (0186) 619173.

  Wettelijk gezien mag uw eigen huisarts de keuring ook doen. Uw huisarts kiest ervoor dit niet te doen om de vertrouwensband tussen huisarts en patiënt niet te benadelen.

  Het tarief voor de rijbewijskeuring is 40 euro en dient u contact af te rekenen.

  U dient het volgende mee te nemen:

  • Papieren voor de rijbewijskeuring
  • Identiteitsbewijs
  • Een actueel overzicht van uw eventuele medicatie
  • Een bril, indien brildragend. Geen lenzen
  • Urine in een potje
 • Wij bieden ook psychologische zorg via de praktijkondersteuner GGZ:

  • Bram de Vrind 

  Werkzaam op: maandag en woensdag.

  • Talitha Kooistra

  Werkzaam op: donderdag en vrijdagochtend.

  • Joyce Arkesteijn  (ook verslavingscoach)

  Werkzaam op: vrijdag

  De zorg van de praktijkondersteuner GGZ valt onder de huisartsgeneeskundige zorg en wordt voor u volledig vergoed. U kunt een afspraak maken via de assistente.

 • Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

  Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 – 0229191.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de Folder-klacht-huisartsenzorg en op http://www.skge.nl.

 • Goed voor elkaar

  Goed in de zin van hoogwaardige, professionele huisartsenzorg zoveel mogelijk conform de NHG-standaarden en laatste wetenschappelijke inzichten. Goed in de zin van werken vanuit betrokkenheid en bewogenheid en oog hebbend voor elkaar.
  Voor elkaar, dat wil zeggen als team en als patiënten. Een goede sfeer binnen ons team is voor ons een essentiële voorwaarde voor het leveren van goede huisartsenzorg aan onze patiënten.

 • In 2019 is huisartsenpraktijk Klokkenburg tijdens onderstaande periodes gesloten:

  Week 44: maandag 28 oktober tot en met vrijdag 1 november

  Week 52: maandag 23 december tot en met vrijdag 27 december

  In 2020 is huisartsenpraktijk Klokkenburg tijdens onderstaande periodes gesloten:

  Week 9: maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari

  Week 17: maandag 20 april tot en met vrijdag 24 april

  Vrijdag 22 mei

  Week 33, 34 en 35: maandag 10 augustus tot en met vrijdag 28 augustus

  Week 44: maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober

  Week 53: maandag 28 december tot en met vrijdag 1 januari

  Tijdens de vakantieperiodes kunt u voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten totdat de dokter terug is van vakantie contact opnemen met de waarnemend huisarts. U kunt onze praktijk bellen en hoort dan met welke huisarts u contact moet opnemen. U kunt tijdens de vakantieperiodes u herhaalrecepten via de receptenlijn blijven bestellen.

 • Op werkdagen is onze praktijk tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer:

  (0186) 619173

  Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur bellen.
  Voor het opvragen van uitslagen kunt u tussen 11.00 en 12.00 uur bellen.

  We pauzeren van 10.00-10.30 uur en van 12.30-13.30 uur.

  Tijdens de middag is de praktijk beperkt telefonisch bereikbaar. Wegens andere werkzaamheden is de assistente niet altijd in staat om de telefoon op te nemen. Voor spoedgevallen is de praktijk tijdens werkdagen wel altijd telefonisch bereikbaar.

  Voor herhaalrecepten kunt u telefonisch 24 uur per dag en in het weekend de receptenlijn inspreken op de praktijklijn (0186) 619173). U krijgt een keuze menu te horen. Keuze 2 is voor het inspreken van uw recept. Houd uw gegevens (naam, geboortedatum, telefoonnummer en naam van de medicatie) bij de hand. Of online via mijngezondheid.net

  U spreekt uw gegevens en de gewenste medicamenten in. Recepten die zijn aangevraagd op werkdagen voor 11.00 uur liggen de volgende werkdag na 15.00 uur klaar in uw apotheek.

 • Via onderstaande link kunt u onze praktijkfolder downloaden.

  Praktijkfolder Praktijkbrief huisartsenpraktijk JK versie mei 2019

 • Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

  Algemeen
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk
  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk
  Huisartsenpraktijk Klokkenburg is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Klokkenburg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:
  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsenpraktijk Klokkenburg. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting op het aanvraagformulier
  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Klokkenburg is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt
  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  De medewerkers van huisartsenpraktijk Klokkenburg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk Klokkenburg wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht
  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

  aanvraagformulier medische gegevens

   

 • Let op:

  Indien u een aanvullend onderzoek heeft laten verrichten, (zoals bloedprikken, een echo of een röntgenfoto) dient u altijd zelf uiterlijk een week na het verrichte onderzoek contact met de praktijk op te nemen voor het vernemen van de uitslag. U mag er niet vanuit gaan dat geen bericht goed bericht is.

Wat speelt er nu?

MijnGezondheid.net biedt de mogelijkheid om via internet uw gezondheidszaken met uw huisarts gemakkelijk en snel te regelen.Via het portaal MijnGezondheid.net kunt u thuis uw herhaalmedicatie bestellen, een afspraak maken met uw huisarts, een e-consult aanvragen of een deel van uw dossier inzien. Om u hiervoor aan te melden kunt u op onderstaande link klikken.

Lees meer

Afscheid dokter in 't Groen

Per 4 november 2019 gaat dokter in ’t Groen helaas stoppen bij huisartsenpraktijk Klokkenburg. Zij heeft de mogelijkheid gekregen om een huisartsenpraktijk in Waddinxveen over te nemen. Iets waar zij erg veel zin in heeft. Mocht u haar willen bedanken, dan kunt u bij de assistente op een klein kaartje een persoonlijke groet of gelukwens schrijven. Deze kaartjes zullen we dan op haar laatste werkdag op een leuke manier aan haar overhandigen. Tevens heeft u de mogelijkheid om ten tijde van de griepprik op maandag 4 november tussen 15:00 en 17:00 uur of tussen 18:30 en 20:00 uur haar persoonlijk te groeten.

Huisartsopleider

Per 1 maart 2020 gaat dokter Klokkenburg huisartsopleider worden. Dit betekent dat er vanaf die datum vrijwel altijd een jonge dokter in opleiding tot huisarts in de praktijk aanwezig zal zijn. Dokter Klokkenburg vindt het belangrijk dat er veel nieuwe jonge huisartsen komen en draagt daar op deze manier zijn steentje aan bij. Tevens is het een manier waarop hij zelf weer veel kan leren van jonge dokters.

Per 1 februari is het voor u als patiënt mogelijk om de MedGemak app te downloaden.

MedGemak is de app om u te helpen bij het optimaal regelen van uw zorgtaken. Heeft u overdag geen tijd om uw huisarts te bellen voor een afspraak? Geen probleem! Met de app MedGemak regelt u dit gemakkelijk online waar en wanneer het u uitkomt. Ook heeft u via uw smartphone 24/7 inzicht in uw medicatie en bestelt u deze direct online. Met de handige inneemwekker stelt u eenvoudig in wanneer het tijd is om uw medicatie in te nemen. 

MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Wilt u gebruik maken van de app? Zorg er dan voor dat u zich eerst aanmeldt voor MijnGezondheid.net.  

Een duidelijke uitleg valt te lezen op onderstaande link

Lees meer

Geboorte Josephine

Op 2 oktober 2018 is bij dokter Klokkenburg een dochter geboren. Zij heet Josephine Noa. Het gaat gelukkig goed met moeder en dochter.

In Maart 2018 is huisartsenpraktijk Klokkenburg geaccrediteerd volgens de NHG-Praktijkaccrediteringsnormen.

NHG-Praktijkaccreditering is dé methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen.

Lees meer

Medewerkers

Dhr. J.C. Klokkenburg
Huisarts

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-12:30
Vrijdag 08:00-17:00

 

Mw. R.A. in 't Groen-Baerveldt
Huisarts

Werkt op:

Maandag 08:00-17:00
Donderdag 08:00-17:00

 

Mw. E. Willemstein
Praktijkondersteuner chronische zorg

Werkt op:

Dinsdag 09:00-17:00
Woensdag 09:00-13:00
Donderdag 09:00-17:00

 

MW. P. Ratsma - van Laar
Assistente

Werkt op:

Maandag 08:00 - 17:00
Woensdag 08:00 - 12:30
Vrijdag 08:00 - 17:00

 

Mw. A. van Eijk
Assistente

Werkt op :

Maandag 08:00 - 17:00
Dinsdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00

 

 

Dhr B. de Vrind
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op :

Maandag  08:00-17:00
Woensdag 08:00-17:00
Mw. T. Kooistra
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op:

Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-12:00
Mw J. Arkesteijn
Praktijkondersteuner GGZ/ Verslavingscoach GGZ

Werkt op :

Donderdag 13:00-18:00
Vrijdag 08:00-17:00
Mw M. Elzinga
Assistente

Werkt op:

Dinsdag 08:00 - 17:00
Donderdag 08:00 - 17:00
Vrijdag 13:30 - 17:00

 

Mw C. Klokkenburg
Praktijkmanager

Werkt op:

Vrijdag 09:00 - 17:00

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent