« terug naar vorige pagina

Huisregels Metrum

Onze huisregels

In ons medisch centrum gelden de volgende huisregels:

WEL

Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van het medisch centrum opvolgen.

Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Zo willen wij graag dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner, huisarts of een van de andere medewerkers. Ook vragen wij u rekening te houden met andere cliënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.

Als daar reden toe is, mogen de medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

 

NIET

Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

Huisdieren met uitzondering van geleidehonden

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag.

Roken in en rondom het pand.

Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen.

Wapens, van welke soort dan ook, bij u te dragen.

Zonder toestemming fotograferen, filmen of gesprekken opnemen.

 

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot het medisch centrum ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag wordt er aangifte gedaan bij de politie. De huisarts en/of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 

Huisartsenpraktijken: Quispel, Klokkenburg, van Nieuwaal, Snoodijk en Kokje en medewerkers van Metrum Medisch Centrum.